Бізді қолдаңыз

Сіздің қайырымдылығыңыз бізге Цифрлық теңдікке жақындауға көмектеседі!

Біздің жоба қоғам үшін аса маңызды. Ол тек техникасы жоқ балалар туралы ғана емес, Connect-Ed – өзара көмек пен өзара көмектің маңыздылығы туралы. Біздің қоғамға осындай білім беруге, қоғамға, балаларымыз бен еліміздің болашағына оң ықпал ететін көбірек мысалдар қажет.

Біз әр баланың әлеуметтік-экономикалық және географиялық ерекшеліктеріне қарамастан, жоғары сапалы білім алуға, сондай-ақ өзінің толық әлеуетін ашуға мүмкіндігі болғанын қалаймыз.

Қазіргі уақытта бізге техника сатып алуға ақша керек. Біздің қазіргі ағымдағы әкімшілік шығындарымыз Сорос-Қазақстан қорының гранты есебінен жабылуда. 

Сіз бір реттік немесе айлық қайырымдылық жасай аласыз – краудфандингте жиналған қаражат тек балаларға техника сатып алу мақсатында қолданылатын болады. Бірге біз техникаға, көмекке және білімге мұқтаж балалардың қажеттіліктерін қамтасыз ете отырып, олардың қазір және болашақта табысты тұлғалар болып қалыптасуына ықпал ете аламыз. 

Егер сіз бізге басқалай қолдау көрсеткіңіз келсе, жобаның негізін қалаушы – Гүлназ email арқылы хабарлама жіберіңіз: kordanova.gulnaz@gmail.com.

Біз кішігірім, бірақ ай сайынғы көмекке қуанамыз, бұл бізге болашаққа деген сенімділік пен өз іс-әрекетімізді жоспарлауға мүмкіндік береді.
ҚАЙЫРЫМ САМАСЫ
500
1000
2000
5000
10000
Payment method
Банк картасы
СІЗДІҢ МӘЛІМЕТТЕРІҢІЗ
Атыңызды енгізіңіз

Қоғамдық келісімшарт - ұсыныс

Жария шарт-оферта

12 қазан 2020 жыл
Серіктестік жайлы

Мұқтаж отбасылардан шыққан және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға гаджеттерді (ноутбук, смартфон, iPad- басқа да "гаджет") ұсына отырып, біз (Connect-Ed) балалардың ұсынылған гаджеттерді білім алу мақсатында қолдануын қадағалау қажеттігін түсінеміз. Бірақ біздің миссиямыз мұнымен аяқталмайды. Ата-аналар мен мектеп оқушыларының гаджеттерді қолдануымен қатар, цифрлық сауаттылығана да көңіл бөлу маңызды. Осы мақсатта, Connect-Ed командасы техниканы белгіленген мақсатта пайдалану бойынша жоспарлы және жоспардан тыс тексеруді енгізуді жоспарлап отыр. Тексеру келесі әдістермен жүзеге асырылатын болады:

Техниканы алушылар ұсынылған цифрлық гаджетті оқушылар білім беру мақсатында пайдаланатыны және техниканың үшінші тұлғаларға берілмейтіні туралы құжатқа қол қояды.

Алушылар тұрақты түрде, команданың сұрауы бойынша, фото немесе видео есептер (айына 3-6 рет) жіберіп тұратын болады. Есептер гаджетті алғаннан кейін екі жыл бойы сұралып тұратын болады.

Connect-Ed командасы мерзімді түрде (тоқсан сайын) гаджеттің қолданылуы туралы ата-аналармен байланыса алады. Бұл техникалық ақаулар анықталған жағдайдағы бақылау мақсатында жүргізіледі. Бұл тармақ гаджеттің бала мен отбасыға құндылық әкелетінін және оқу мен даму мақсатында қолданылатынын қамтамасыз етеді.

Техниканы алушы тұлғалар (бенефициарлар) “Ноутбукты қалай қолданады”, “Microsoft Word және Google бұлтты қызметтерін қалай пайдалануға болады”, “Гаджетті ғаламторға қалай қосады” және т.б тақырыптардағы цифрлық сауаттылық бойынша онлайн сабақтар мен вебинарларды өтуге міндетті болады. Мұндай онлайн сабақтарға қосылу отбасына берілген гаджет арқылы ұсынылады.

Гаджеттерді пайдалануды бақылаудың мүмкін әдістері жоғарыда көрсетілген. Connect-Ed командасы қажет болған жағдайда оларға бір жақты өзгертулер енгізу құқығына йе.

Директор Қорданова Г.
"Teach for Kazakhstan" қоғамдық қоры

Мен келісемін Қайырымдылық қызметінің шарттары

Текст условий использования персональных данных благотворителей

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Попечительского Совета
ОФ «Сonnect-ed.kz» №04 от 06.12.2020 г.
Политика конфиденциальности
1. Определения
Фонд Teach for Kazakhstan c официальным вебсайтом www.teachforkazakhstan.kz (далее – «сайт», «мы») серьезно относится к вопросу конфиденциальности информации своих посетителей сайта http://www.teachforkazakhstan.kz (далее – «вы», «посетители сайта»). Персонифицированной мы называем информацию, содержащую персональные данные (например: ФИО, логин или название компании) посетителя сайта, а также информацию о действиях, совершаемых вами на сайте (например: заказ посетителя сайта с его контактной информацией). Анонимными мы называем данные, которые невозможно однозначно идентифицировать с конкретным посетителем сайта (например: статистика посещаемости сайта).
2. Использование информации
Мы используем персонифицированную информацию конкретного посетителя сайта исключительно для обеспечения ему качественного оказания услуг и их учета. Мы не раскрываем персонифицированных данных одних посетителей сайта другим посетителям сайта. Мы никогда не публикуем персонифицированную информацию в открытом доступе и не передаем ее третьим лицам. Исключением являются лишь ситуации, когда предоставление такой информации уполномоченным государственным органам предписано действующим законодательством Республики Казахстан. Мы публикуем и распространяем только отчеты, построенные на основании собранных анонимных данных. При этом отчеты не содержат информацию, по которой было бы возможным идентифицировать персонифицированные данные пользователей услуг. Мы также используем анонимные данные для внутреннего анализа, целью которого является развитие продуктов и услуг сайта.
3. Ссылки
Наш сайт может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие отношения к нашей организации и принадлежащие третьим лицам. Мы не несем ответственности за точность, полноту и достоверность сведений, размещенных на сайтах третьих лиц, и не берем на себя никаких обязательств по сохранению конфиденциальности информации, оставленной вами на таких сайтах.
4. Ограничение ответственности
Мы делаем все возможное для соблюдения настоящей политики конфиденциальности, однако, мы не можем гарантировать сохранность информации в случае воздействия факторов, находящихся вне нашего влияния, результатом действия которых станет раскрытие информации. Сайт www.teachforkazakhstan.kz и вся размещенная на нем информация представлены по принципу "как есть”, без каких-либо гарантий. Мы не несем ответственности за неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, причиненные вследствие ограничения доступа к сайту или вследствие посещения сайта и использования размещенной на нем информации.
5. Контакты
По вопросам, касающимся настоящей политики, просьба обращаться по адресу info@teachforkazakhstan.kz
Юридическое лицо
Общественный Фонд «Teach for Kazakhstan»
БИН: 191240018336
Юридический адрес: г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева 16А
Банковские и иные реквизиты:
ИИК: KZ22914002203KZ00EYY
БИК: SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

Қамқорлық Кеңесінің Хаттамысымен
БЕКТІЛДІ

06.12.2020 ж. №04 "Teach for Kazakhstan" ҚҚ

Құпиялылық саясаты

1. Анықтамалар
Connect-ed Фондының ресми вебсайты www.teachforkazakhstan.kz (ары қарай- “сайт”, “біз”) өз http://www.teachforkazakhstan.kz веб-сайтына қолданущылардың (ары қарай- “сіздер”, “сай”) ақпараттың құпиялылығыны аса назар аударады. Дербестендірілген деп біз сайтқа кірушінің дербес деректерін қамтитын ақпаратты (мысалы: аты-жөні, логин немесе компания атауы), және де сайтта атқарылған әрекетті атаймыз (мысалы: қолданушының сайтта өз байланыс ақпараттын көрсетіп жасаған тапсырысы). Анонимді деп, біз белгілі бір сайтқа кірушімен бірегей түрде байланыстыру мүмкін емес деректерді атаймыз (мысалы: сайтқа кіру статистикасы).

2. Ақпараттың қолданылуы
Біз белгілі бір сайт қолданушысының дербестендірілген ақпаратын тек оған қызмет көрсету және оны есепке алу үшін қолданамыз. Біз бір сайт қолданушысының дербестендірілген ақпаратын екінші сайт қолданушысына ашпаймыз. Біз ешқашан дербестендірілген ақпаратты ашық түрде жарияламаймыз және оны үшінші тұлғаларға бермейміз. Мұндай ақпаратты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жағдайлар бойынша уәкілетті мемлекеттік органдарға беру ғана ерекшелік болып табылады. Біз жиналған анонимді деректерге негізделген есептерді ғана жариялаймыз және таратамыз. Алайды есептер қызметтерді пайдаланушылардың дербестендірілген деректерін сәйкестендіру мүмкін болатын ақпаратты қамтымайды. Біз сондай-ақ анонимді деректерді ішкі талдау үшін пайдаланамыз, оның мақсаты сайттың өнімдері мен қызметтерін дамыту болып табылады.

3. Сілтемелер
Біздің сайтымызда біздің ұйымға қатысы жоқ және үшінші тұлғаларға тиесілі басқа сайттарға сілтемелер болуы мүмкін. Біз үшінші тұлғалардың сайтында шығарылған ақпараттың анықтығына, толықтығына және сенімділігіне жауап бермейміз және өзге сайттарда қалдырылған ақпараттың құпия болып сақталуына жауап бермейміз.

4. Жауапкершіліктің шектелуі
Біз осы құпиялылық саясатын сақтау үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз, алайда, біздің ықпалымыздан тыс, нәтижесінде ақпарат ашылуы мүмкін факторлар әсер еткен жағдайда ақпараттың сақталуына кепілдік бере алмаймыз. Www.teachforkazakhstan.kz сайтында орналастырылған барлық ақпарат ешқандай кепілдіксіз, "сол қалпында" қағидаты бойынша ұсынылған. Біз қолайсыз зардаптар әсерінен, сондай-ақ сайтқа қолжетімділіктің шектелуі салдарынан немесе сайтқа кіру салдарынан және онда орналасқан ақпаратты пайдалану салдарынан келтірілген кез-келген залалдар үшін жауапкершілік көтермейміз.

5. Байланыс
Біздің саясатқа қатысты сұрақтар бойынша info@teachforkazakhstan.kz-қа жолығуыңызды сұраймыз.

Заңды тұлға

«Teach for Kazakhstan» Қоғамдық Қоры
БСН: 191240018336
Заңды мекен-жайы: Алматы қаласы, Бостандық районы, Сатпаева 16A
Банктік және өзге де деректемелер:
Карта шотының нөмірі (IBAN):KZ22914002203KZ00EYY
БСК: SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

APPROVED BY

Protocol of the Board of Trustees
Public Fund «Teach for Kazakhstan» No.04 as at 06 December 2020

Privacy policy

1. Definitions
Connect-ed Foundation with its official website www.teachforkazakhstan.kz (hereinafter referred to as the “website”, “we”) takes seriously the issue of its visitors` information confidentiality to the website http://www.teachforkazakhstan.kz (hereinafter “you”, website visitors ). We refer to the information containing personal data of a website visitor as personalized information (for example: full name, login or company name), as well as the information about the actions you take on the website (for example: an order of a website visitor with his contact information). We call anonymous the data that cannot be uniquely identified with a specific website visitor (for example: website traffic statistics).

2. Use of information
We use personalized information of a specific website visitor solely to provide him or her with quality services and quality monitoring. We do not disclose the personalized data of website visitors to other website visitors. We never publish personalized information in the public domain and do not transfer it to third parties.
The only exceptions are situations when the provision of such information to authorized state bodies is prescribed by the current legislation of the Republic of Kazakhstan. We only publish and distribute reports based on the collected anonymous data. At the same time, the reports do not contain information by which it would be possible to identify the personalized data of service users. We also use anonymous data for internal analysis, the purpose of which is to develop the products and services of the website.

3. Links
Our website may contain links to other websites that are not related to our organization and which are owned by third parties. We are not responsible for the accuracy, completeness and reliability of the information posted on third-party websites, and we do not undertake any obligations to maintain the confidentiality of information which you share on such websites.

4. Limitation of Liability
We do our best to comply with this privacy policy, however, we cannot guarantee the safety of information in the event of factors exposure beyond our control, the result of which will be the disclosure of information. The website www.teachforkazakhstan.kz and all information posted on it are presented on an "as it is" basis, without any guarantees. We are not responsible for adverse consequences, as well as for any losses caused as a result of restricting access to the website or as a result of visiting the website and the use of information posted on it.

5. Contacts
For questions regarding this policy, please contact info@teachforkazakhstan.kz
Legal Entity
Public Foundation "Teach for Kazakhstan"
BIN: 191240018336
Legal address: Almaty city, Bostandyk district, 16A Satpayev str.
Banking and other details:
IIC: KZ22914002203KZ00EYY
BIC: SABRKZKA
SB Sberbank JSC

Мен өңдеуге келісемін менің жеке деректерім
Awaiting for the safe payment page redirection...
Қайырымдылықтар тарихы
КҮН / УАҚЫТ Аты-жөні Түрі Сома
05.09.2023, 19:18 Azamat Jilkayev Қайта есептеу 3  000 ₸
02.09.2023, 21:37 Aneliya Mukhamedkarimova Қайта есептеу 5  000 ₸
31.08.2023, 13:09 Медет Әліпбеков Қайта есептеу 2  000 ₸
05.08.2023, 19:17 Azamat Jilkayev Қайта есептеу 3  000 ₸
02.08.2023, 21:38 Aneliya Mukhamedkarimova Қайта есептеу 5  000 ₸