Компьютерге арналған жүйелік талаптар

Компьютерге арналған жүйелік талаптар

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер

Қолдау көрсетілетін браузерлер

Орталық процессор мен жедел жадқа қойылатын талаптар

IOS, iPadOS және Android жүйелеріне қойылатын талаптар

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер

Интернетпен жұмыс істеу үшін көрсетілген браузерлер

Процессорға қойылатын талаптар

Өткізу қабілеттілігі бойынша ұсыныстар